زیست شناسی
مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs699947 در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین

شهره زارع کاریزی؛ رضا میرفخرایی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-8

چکیده
  سقط مکرر به وقوع دو یا تعداد بیشتر سقط پشت سر هم قبل از هفته‏ی 20 بارداری اطلاق می‏شود. برخی از دلایل عمده‏ی RPL نقایص آناتومیک رحمی، فاکتورهای ژنتیکی، عفونت‏ها، دلایل ایمونولوژیک، محیطی و... می‏باشند. در مواردی که علت RPL مشخص نباشد از آن به عنوان ایدیوپاتیک نامبرده می‏شود. پلی‏مورفیسم‏های ژن‏های مختلفی در بروز سقط جنین ...  بیشتر