نویسنده = زهرا آقاجانی کلالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونهMentha longifolia (L.) Hudson

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-19

زهرا آقاجانی کلالی؛ راحله صفایی جوان؛ معصومه مهدوی اورتاکند