نویسنده = مریم عیدی
تعداد مقالات: 11
1. شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه ی کن در استان تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-39

مریم صرافیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


2. شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنی شکمپایان جزیره خارگ، خلیج فارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-50

آبرانه ملک پور؛ مریم عیدی؛ آتوسا نوری کوپایی


4. شناسایی بارناکل های مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-30

فائزه شیخیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


5. شناسایی بارناکل های ناحیه‌ی بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-26

عارفه ابراهیمی حسنی نیاکی؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


6. اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-60

مرضیه حاجی زاده؛ مریم عیدی؛ سپیده مهرزاد؛ رضا قهرمانی؛ مرضیه علیپور؛ حسین احمدیان؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ علیرضا سوادکوهی؛ محبوبه یوسفی قلعه سلیمی؛ علی انیسیان؛ رویا عباسی


8. تاثیر عصاره هیدروالکلی بخش هوایی خارشتر (Alhagi maurorum L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 21-27

مصطفی حمیدی نعمانی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی؛ افشین خرمی؛ فاطمه ترابی؛ زهرا اسکندری پری


9. اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین

دوره 5، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 13-18

حمیدرضا انوشیروانی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ پونه شاه محمدی؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ افشین خرمی؛ فاطمه ترابی؛ زهرا اسکندری پری


10. تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 51-57

مریم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ اکرم عیدی؛ امید پویان؛ پونه شاه محمدی؛ مسیح بهار


11. اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 9-14

سولماز خلجی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ پونه شاه محمدی؛ مرجان عرب