نویسنده = سیمین اسداالهی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بازدارندگی عصاره چای ترش بر رشد ساکارومایسس سرویزیه و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آب آلبالو

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-57

مهدی علی پور؛ مهناز هاشمی روان؛ سیمین اسداالهی