نویسنده = مهناز هاشمی روان
تعداد مقالات: 4
1. اثر بازدارندگی عصاره چای ترش بر رشد ساکارومایسس سرویزیه و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آب آلبالو

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-57

مهدی علی پور؛ مهناز هاشمی روان؛ سیمین اسداالهی


2. اثر ضدباکتریایی عصاره سیر درگوشت بلدرچین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-44

میلاد کربلایی آقامحسن؛ مهناز هاشمی روان؛ رضوان پوراحمد


3. مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-58

دلینا فرجی؛ کرامت اله رضایی؛ مهناز هاشمی روان؛ محمدتقی گلمکانی


4. استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 23-31

سهیلا فرجی؛ علی فضل آرا؛ مهناز هاشمی روان؛ نسرین فرجی؛ دلینا فرجی