نویسنده = نرگس مورکی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی فون خرچنگ های پهن در مناطق بین جزر و مدی جنگل مانگرو در جزیره هرمز(94-1393)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-11

آریا اشجع اردلان؛ تارا ابراهیمی؛ نرگس مورکی


2. شناسایی خرچنگ های پهن حقیقی (خانواده(Grapsidae در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز (94-1393)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-38

تارا ابراهیمی؛ آریا اردلان اشجع؛ نرگس مورکی