نویسنده = آریا اشجع اردلان
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی فون خرچنگ های پهن در مناطق بین جزر و مدی جنگل مانگرو در جزیره هرمز(94-1393)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-11

آریا اشجع اردلان؛ تارا ابراهیمی؛ نرگس مورکی


2. شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه ی کن در استان تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-39

مریم صرافیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


3. شناسایی بارناکل های مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-30

فائزه شیخیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


4. بررسی روابط طول-وزن در دوکفه ای Anodonta cygnea (Linea,1876) در تالاب انزلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-50

زهرا رضایی وند؛ آریا اشجع اردلان


5. شناسایی بارناکل های ناحیه‌ی بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-26

عارفه ابراهیمی حسنی نیاکی؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


6. بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونه ای ماکروبنتوزهای سواحل نوشهر،چالوس و عباس آباد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-19

آرمین جم؛ آریا اشجع اردلان؛ عبدالوهاب مقصودلو