نویسنده = شهره زارع کاریزی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی الگوی متیلاسیون ژن‏های LC3 وULK-1 مرتبط با اتوفاژی، در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-22

شیما زارع کاریزی؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی پور


3. سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت نقره مغناطیسی جهت استفاده در سامانه های نوین دارورسانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-24

داوود کبودانیان اردستانی؛ راحله صفایی جوان؛ شهره زارع کاریزی


4. بررسی آب گریزی سطح سلولی و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-48

سمیرا اسکندری؛ سحر هنرمند جهرمی؛ شهره زارع کاریزی


6. مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs3025000در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-8

شهره زارع کاریزی؛ رضا میرفخرایی


9. بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-70

حامد عبداللهی؛ شهره زارع کاریزی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ سحرناز ربیعی؛ بنفشه سعیدی؛ مجتبی سیره بند؛ صابر خدرزاده