1. استفاده از تکنیکqPCR به منظور شناسایی سویه های کدکننده توکسین کلستریدیوم دیفیسیل

لیلا نوری؛ مهدی ابراهیمی؛ مهدی علیجانیان زاده

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-36

چکیده
  کلستریدیوم ‌دیفیسیل (Clostridium difficile)، باکتری گرم ‌مثبت، بی‌هوازی و اسپوردار بوده و عامل گاستروآنتریتوکولیت با غشاءکاذب است. هنگامی که میکروفلور طبیعی روده، توسط فاکتورهای خطر، مانند درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها، شیمی‌‌درمانی و غیره آشفته می‌شود،کلستریدیوم دیفیسیل فرصت تکثیر یافته و باعث بیماری می‌شود. عوامل اصلی بیماری‌زایی این ...  بیشتر

زیست شناسی
2. جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی

شیدا قدیری افشار؛ روزبه یلفانی؛ مهدی ابراهیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-37

چکیده
  پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌های غیربیماری زایی هستند که هرگاه در مقادیر مناسب تجویز گردند، به میزبان سلامتی می‌بخشند و قادرند از بعضی از بیماری‌ها پیشگیری نموده یا آنها را بهبود بخشند. لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها، بیشترین پروبیوتیک‌های مورد استفاده تا امروز بوده اند. جنس لاکتوباسیلوس، گروهی از باکتری‌های اسیدلاکتیک ...  بیشتر