1. اثر آب معدنی چشمه کندوان بر سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی نر بالغ

فاطمه رسولیان؛ علیرضا صادقی پور

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 15-21

چکیده
  بیماری سنگ کلیه یک مشکل جهانی است و وابسته به نژاد، منطقه جغرافیایی و یا فرهنگی نمی‏باشد. در پژوهش حاضر اثر آب معدنی چشمه کندوان بر جلوگیری از تشکیل کریستال‎های اگزالات کلسیم در موش‎های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته است. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی به ترتیب به مدت ...  بیشتر

2. اثر عصاره هیدرو-اتانلی دانه زنیان (Trachyspermum copticum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال‏های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 23-27

چکیده
  شکیل سنگ‏های ادراری یک مشکل جهانی است و هیچ گروه نژادی، جغرافیایی و فرهنگی را در بر نمی‏گیرد. انواع متعددی از سنگ‏های ادراری بر اساس ترکیب شیمیایی وجود دارند. سنگ‏های آهکی معمول‏ترین سنگ‏های کلیه هستند که بیش از 80% سنگ‏ها را تشکیل می‏دهند. سنگ‏های اگزالات کلسیم معمول‏ترند. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای ...  بیشتر