1. اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه

مریم طهرانی پور؛ مهدیه الزمان امامیان؛ غلامحسن واعظی؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 53-61

چکیده
  کاسنی در طب سنتی به عنوان محافظ کلیه و سنگ‌شکن استفاده می‌شود. در این مطالعه اثر عصاره آبی ساقه کاسنی بر پیشگیری از ایجاد سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت ها بررسی شد. 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه شامل کنترل سالم، گروه دریافت کننده اتیلن گلیکول، گروه های پیشگیری با دوزهای mg/kg 200 و mg/kg50 با تزریق داخل صفاقی عصاره آبی ساقه کاسنی ...  بیشتر