فصلنامه دانش زیستی ایران زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از سال 1385 شروع به انتشار کرده است. این فصلنامه سعی بر انتشار آخرین تحقیقات محققین کشور در موضوعات زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی تکوینی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، بیوسیستماتیک گیاهی و  جانوری، میکروبیولوژی، اکولوژی، فیلوژنی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک،  زیست شناسی محاسباتی، زیست شناسی دریا، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی به زبان فارسی دارد.

1. بررسی جهش ها در ژن NF1 در بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1

نیلوفر یاوری؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-5

چکیده
  نوروفیبروماتوز نوعی بیماری پوستی-عصبی است و با بروز تومورهایی در اطراف اعصاب مشخص می‌گردد. ژن NF1 حدود 350 کیلو جفت باز طول داشته و شامل ۶۰ اگزون است و پروتئینی به نام نوروفیبرومین را کد می کند. به دلیل اندازه بزرگ ژن NF1 و نیز تنوع انواع جهش‌ها، شناسایی جهش‌های این ژن چالشی بزرگ است بنابراین در این تحقیق به بررسی جهش های ‌ ژن NF1 در 10 بیماران ...  بیشتر

2. بررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs1800734وrs4647269 ژن MLH1 در مردان نابارور ایرانی آزواسپرم

مهردخت درپوش؛ زهرا نورمحمدی؛ مسعود شیدایی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 7-16

چکیده
  مقدمه: ناباروریو مشکلات ناشی از آن امروزه به عنوان یکی از مسایل مهمی است که %15-10زوج هاراتحتتأثیر قرار می دهد.حدود نیمی از کل ناباروری ها مربوط به مردان است. اسپرماتوژنز انسان وابسته به فعالیت هزاران ژن است و نقص در مکانیسم های ترمیم می تواند باعث توقف اسپرماتوژنز شود. یکی از پروتئین های دخیلدر سیستم ترمیم ، پروتئینMLH1 است.هدف از این مطالعه ...  بیشتر

3. بررسی فونستیک لوچ ماهیان در رودخانه های استان تهران

سیامک یوسفی؛ علی زمانی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه خان احمدی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 17-27

چکیده
  شناسایی، تنوع گونه‌ای و فراوانی خانواده لوچ ماهیان در رودخانه‌های استان تهران از فصل پاییز 1397 تا پاییز 1398 بمدت دوازده ماه به اجرا درآمد. برای این منظور 10 ایستگاه نمونه‌برداری انتخاب شد. نمونه‌ها پس از صید توسط الکتروشوکر با الکل تثبیت شدند و جهت بررسی‌های زیست سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که سه گونه متعلق ...  بیشتر

4. اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر

مریم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی؛ رضا قهرمانی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 29-36

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تیمار عصاره هیدروالکلی بخش هوایی دم اسب بر تعداد کریستال‌های تشکیل شده در بافت کلیه و نیز آسیب بافتی در مقایسه با حیوانات کنترل می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های مختلف تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در کلیه حیوانات توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در اب آشامیدنی ...  بیشتر

5. اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

حسین احمدیان؛ علیرضا صادقی پور؛ مصطفی حمیدی نعمانی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 37-41

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گشنیز بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های 100، 150، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت ...  بیشتر

6. بررسی همراهی پلی‏مورفیسم‏هایrs11639084 و rs4774388 ژن RORA با استعداد ابتلا به بیماری بهجت

پریسا زارعی؛ شهره زارع کاریزی؛ مریم عیدی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 43-50

چکیده
  بهجت یک بیماری خودایمن و مزمن است که چندین سیستم بدن را درگیر کند. پاتوژنز بیماری بهجت شامل عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی می‏باشد، با این حال هنوز علت این بیماری ناشناخته است. پلی‏مورفیسم‏ در ژن‏های مختلفی در بروز بیماری بهجت موثر می‏باشند. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط 2 پلی‏مورفیسم ژنRORA در بیماران مبتلا به بیماری بهجت پرداخته ...  بیشتر

1. اثرات استرس حاد حرکتی بر بیان ژنهای Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر

مائده نیله چی؛ اکرم عیدی؛ حمید گله داری؛ مهناز کسمتی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-7

چکیده
  امروزه از استرس به عنوان مسئله‌ای رایج در زندگی روزمره یاد می‌شود. استرس می‌تواند با ایجاد اختلال در هموستازی عناصر فلزی مانند روی در سیستم عصبی مرکزی موجب بروز بیماری‌ها یا اختلال در عملکرد بافت‌های مختلف گردد. در این میان عنصر روی نقش مهمی در کارکرد ارگان‌های حیاتی به ویژه سیستم عصبی مرکزی ایفا می‌نماید. اختلال در هموستازی روی ...  بیشتر

2. معرفی اصطلاحات علمی مناسب به زبان فارسی به جای Dendrocolous و Dendrophilous

قاسم حبیبی بی بالانی؛ فاطمه موسی زاده صیاد محله

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 27-30

چکیده
  این مقاله به معرفی معادل مناسب فارسی برای دو اصطلاح انگلیسی Dendrocolous و Dendrophilous می پردازد. با توجه به بررسی و ریشه یابی این اصطلاحات در زبان یونانی و انگلیسی و نیز کاربرد این اصطلاحات در رشته تخصصی زیست بوم شناسی و منابع طبیعی دارا می باشند، اقدام به معرفی اصطلاحات فارسی "دار زی" به جای Dendrocolous به مفهوم "موجوداتی که روی درختان زندگی یا رشد ...  بیشتر

3. اثر سوندگذاری بر شیوع عفونت های ادراری

فاطمه محمدزاده؛ حامد زارعی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 19-26

چکیده
  عفونت مجاری ادراری از مهمترین عفونت های بیمارستانی است که غالبا ناشی از سوندگذاری است. باکتریهای یوروپاتوژن با تشکیل بیوفیلم در سوند ها می توانند عامل بالقوه عفونت مجاری ادراری باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تشکیل بیوفیلم کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت مجاری ادراری مرتبط با سوند است. مطالعه بر روی 110 نمونه ادرار بیمارانی که به ...  بیشتر

4. بررسی اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآیند جوانه زنی بذر گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط شوری

امین علی نقی زاده؛ مهرناز محمودی زرندی؛ سید محمدرضا خوشرو؛ فاطمه حسن زاده

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-10

چکیده
  شوری یکی از مهمترین تنش های غیر زیستی برای گیاهان محسوب می شود و اثرات سوء آن بر مراحل مختلف رشد و محصول دهی گیاهان گزارش شده است . شوری می تواند جوانه زنی بذر را به عنوان حساس ترین مرحله رشد گیاه کاهش دهد. بکارگیری نانو ذرات نقره برای بهبود جوانه زنی برخی گیاهان در شرایط شوری پیشنهاد شده است. از سوی دیگر مصرف اسفناج به دلیل ارزش غذایی ...  بیشتر

5. بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز

شیوا شهسواری؛ زهرا نورمحمدی؛ مسعود شیدایی؛ فرح فراهانی؛ محمد رضا وظیفه شناس

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 9-17

چکیده
  انار(Punica granatum L.). ، از جمله گیاهان مهم باغبانی است که در بسیاری از نقاط جهان کشت می‌شود و به دلیل ارزش میوه و خواص دارویی آن دارای اهمیت است. چندین رقم انار در ایران کشت می‌شود که از نظر خصوصیات میوه و ویژگی‌های زراعی متفاوت است. علیرغم اهمیت اقتصادی ارقام انار، اطلاعات کمی در مورد ویژگی‌های ژنتیکی و سیتوژنتیکی این ارقام در دسترس است. ...  بیشتر

بانک ها و نمایه نامه ها

Google Scholar

magiran

LinkedIn

...

الزام چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد برای دانشجویان دکتری این دانشگاه

در جدول ماده 3 بخشنامه شماره 10/79534 در مورخه 98/12/07 به الزام چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد جهت دریافت مجوز دفاع دانشجویان دکتری اشاره شده است.